Aemifesa - Gremi d'Instal·ladors
Formació >> Cursos

Cursos

Cercador de cursos:

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL BÀSIC METALL/CONSTRUCCIÓ

 • Àrea: CURSOS 2012/2013
 • Codi del curs:
 • Durada: 60h
 • Data inici: 29/04/2013
 • Data final: 03/06/2013
 • Dies impartició: DILLUNS I DIMECRES
 • Horari: 19:00h a 22:00h
 • Població: Badalona
 • Modalitat: Presencial
 • Tipus: Privats / Gratuïts amb Bonificació.
 • Preu soci: a consultar a les oficines del gremi
 • Destinataris:

  A totes les persones interesades

 • Observacions:

  BONIFICACIÓ DEL CURS MITJANÇANT LES QUOTES QUE LES EMPRESES ABONEN A  LA SEGURETAT SOCIAL.

  PER BONIFICACIONS A LA FUNDACIÓ TRIPARTITA. NECESSITEM LA DOCUMENTACIÓ 10 DIES ABANS DE LA DATA D'INICI.

 • Professorat:

  Personal habitual de col·laboració

 • Continguts:
  • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
  • El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
  • Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies.
  • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
  • Riscos generals i la seva prevenció.
  • Riscos lligats a les condicions de seguretat.
  • Riscos lligats al medi ambient del treball.
  • La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
  • Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
  • Plans d'emergència i evacuació.
  • El control de la salut dels treballadors.
  • Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
  • Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, etc.).
  • Implantac¡ó d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.
  • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
  • Organització preventiva del treball: "rutines" bàsiques.
  • Documentació: recullida, elaboraciço i arxiu.
  • Representació del treballadors. Drets i obligacions.
  • Primers auxilis.
  • Procediments generals.
  • Pla d'actuació.
Curs tancat
FELICITACIÓ DE NADAL
Plànol CATT Gremi
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
Avantatges de ser soci de AEMIFESA ACORDS DE COL·LABORACIÓ
BANC SABADELL COL·LECTIU PROFESSIONAL
Formar-se ès Básic
LLOGUER D'ESPAIS
NOU CENTRE
ALTA ONLINE
COMISSIÓ SOCIAL
COMISSIÓ TÈCNICA
CURSOS DE FORMACIÓ PER PERSONES EN ACTIU I SITUACIO D' ATUR
AEMIFESA - Edifici CATT Gremi - Av. Comunitat Europea 34, Parc Comercial Montigalà 08917 Badalona Tel: 933 846 075 · Fax: 933 842 711