Aemifesa - Gremi d'Instal·ladors
Formació >> Cursos

Cursos

Cercador de cursos:

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL BÀSIC METALL/CONSTRUCCIÓ

 • Àrea: CURSOS 2012/2013
 • Codi del curs:
 • Durada: 60h
 • Data inici: 29/04/2013
 • Data final: 03/06/2013
 • Dies impartició: DILLUNS I DIMECRES
 • Horari: 19:00h a 22:00h
 • Població: Badalona
 • Modalitat: Presencial
 • Tipus: Privats / Gratuïts amb Bonificació.
 • Preu soci: a consultar a les oficines del gremi
 • Destinataris:

  A totes les persones interesades

 • Observacions:

  BONIFICACIÓ DEL CURS MITJANÇANT LES QUOTES QUE LES EMPRESES ABONEN A  LA SEGURETAT SOCIAL.

  PER BONIFICACIONS A LA FUNDACIÓ TRIPARTITA. NECESSITEM LA DOCUMENTACIÓ 10 DIES ABANS DE LA DATA D'INICI.

 • Professorat:

  Personal habitual de col·laboració

 • Continguts:
  • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
  • El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
  • Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies.
  • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
  • Riscos generals i la seva prevenció.
  • Riscos lligats a les condicions de seguretat.
  • Riscos lligats al medi ambient del treball.
  • La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
  • Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
  • Plans d'emergència i evacuació.
  • El control de la salut dels treballadors.
  • Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
  • Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, etc.).
  • Implantac¡ó d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.
  • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
  • Organització preventiva del treball: "rutines" bàsiques.
  • Documentació: recullida, elaboraciço i arxiu.
  • Representació del treballadors. Drets i obligacions.
  • Primers auxilis.
  • Procediments generals.
  • Pla d'actuació.
Curs tancat
BONES VACANDES D'ESTIU
Formar-se ès Básic
REPSOL
AEMIFESA col.labora amb l'Oficina de l'Habitatge de Badalona
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
ALTA ONLINE
Avantatges de ser soci de AEMIFESA ACORDS DE COL·LABORACIÓ
BANC SABADELL COL·LECTIU PROFESSIONAL
COMISSIÓ SOCIAL
COMISSIÓ TÈCNICA
LLOGUER D'ESPAIS
NOU CENTRE
Plànol CATT Gremi
TELEVISO BADALONA NOTICIA AEMIFESA s'adhereix a l'Aliança per a la FP Dual
", "BADALONA", "262", "258", "8", "#ffffff"); so.write("ultim-video");
AEMIFESA - Edifici CATT Gremi - Av. Comunitat Europea 34, Parc Comercial Montigalà 08917 Badalona Tel: 933 846 075 · Fax: 933 842 711