Aemifesa - Gremi d'Instal·ladors
Formació >> Cursos

Cursos

Cercador de cursos:

1520913 - AUTOMATISMES ELÈCTRICS

 • Àrea: CURSOS 2013/2014
 • Codi del curs: 1520913
 • Durada: 30h
 • Data inici: 05/11/2013
 • Data final: 05/12/2013
 • Dies impartició: DIMARTS I DIJOUS
 • Horari: 19:00h a 22:00h
 • Població: Badalona
 • Modalitat: Presencial
 • Tipus: Privats / Gratuïts amb Bonificació.
 • Preu soci: a consultar a les oficines del gremi
 • Continguts:
  • - Conceptes previs
  • · Simbologia Detop Din, etc.
  • · Elements de construcció
  • · Teoria de circuits intuïtius
  • · Tècniques de localització d’avaries
  • - Electricitat bàsica
  • · Conceptes bàsics d’electricitat
  • · Elements d’accionament manual i mecànic
  • · Seguretat i protecció: Fusible, magnetotèrmic i diferencial
  • · Motor asíncron trifàsic: Parts, connexions, arrancada, protecció. El contactor
  • · Relés: tipus, temporalitzadors i programadors. Sensòrica
  • · Captadors inductius i capacitaris. Barreres d'aire
  • - Hidràulica bàsica
  • · Introducció a l’oleohidràulica
  • · Controls de pressió, de cabal i de direcció
  • · Antiretorn
  • · Bombes i motors
  • · Acumuladors hidropneumàtics
  • - Pneumàtica de manteniment
  • · Interpretació d’esquemes
  • · Funcionament interior dels elements de construcció
  • · Càlcul de cilindres, vàlvules i circuits. Càlcul d'instal·lacions de xarxes
  • · Normes de muntatge. Tècniques de localització d’avaries: localització i seguiment
  • · Principis fonamentals i propietats de l’aire comprimit
  • - Electricitat de manteniment
  • · Relés: Funcionament, aplicacions i avaries
  • · Contactors: Funcionament, aplicacions i avaries
  • · Arrancada de motors
  • · Maniobres automàtiques: diagrama de funcions, seqüència de relés, principi de control programable
  • · Detecció d’avaries
  • - Electropneumàtica
  • · Conceptes bàsic de l’electricitat
  • · Elements d’accionament manual i mecànic
  • · Relés. Electrovàlvules
  • · Convertidors pneumàtics/elèctrics: Tècniques i circuits electropneumàtics
 • CALENDARI LECTIU
 • TEMARI
Curs tancat
Avantatges de ser soci de AEMIFESA ACORDS DE COL·LABORACIÓ
BANC SABADELL COL·LECTIU PROFESSIONAL
Plànol CATT Gremi
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
Formar-se ès Básic
LLOGUER D'ESPAIS
NOU CENTRE
ALTA ONLINE
COMISSIÓ SOCIAL
COMISSIÓ TÈCNICA
CURSOS DE FORMACIÓ PER PERSONES EN ACTIU I SITUACIO D' ATUR
AEMIFESA - Edifici CATT Gremi - Av. Comunitat Europea 34, Parc Comercial Montigalà 08917 Badalona Tel: 933 846 075 · Fax: 933 842 711